3
2

تعمیرات دوره ای تله کابین احرار لاهیجان

در روزهای پایانی مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور دو کارشناس برجسته شرکت دوپل مایر اتریش کار تعمیرات دوره ای تله کابین احرار لاهیجان به مدت یک هفته انجام گردید و تمامی الزامات قانونی به جهت استانداردسازی انجام پذیرفت

در روزهای پایانی مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور دو کارشناس برجسته شرکت دوپل مایر اتریش کار تعمیرات دوره ای تله کابین احرار لاهیجان به مدت یک هفته انجام گردید و تمامی الزامات قانونی به جهت استانداردسازی انجام پذیرفت