رنگ آمیزی و تعمیرات

رنگ آمیزی آلاچیق ها و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی و نمازخانه و روشویی ها در این روزهای منتهی به پایان سال 1401 از مهمترین اولویت های کاری مرکز تفریحی سرگرمی تله کابین احرار لاهیجان است.

رنگ آمیزی آلاچیق ها و تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی و نمازخانه و روشویی ها در این روزهای منتهی به پایان سال 1401 از مهمترین اولویت های کاری مرکز تفریحی سرگرمی تله کابین احرار لاهیجان است.