سرویس دوره ای تله کابین

تمامی سرویس های دوره ای تله کابین و دستگاه های شهربازی انجام پذیرفت تا با بالاترین ضریب امنیت در ایام نوروز در خدمت شما مسافران و شهروندان عزیز باشیم.

تمامی سرویس های دوره ای تله کابین و دستگاه های شهربازی انجام پذیرفت تا با بالاترین ضریب امنیت در ایام نوروز در خدمت شما مسافران و شهروندان عزیز باشیم.